Motto:

To be, or not to be — that is the question;
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die, to sleep —

Pár slov o turné

Taneční divadlo MIMI FORTUNAE Brno na podzim roku 2007 navštívilo na pozvání Chungroo Music Club Chandigarh již počtvrté Indii. Představení se konala v městech státu Punjab–Amritsar, Chandigarh. Pro turné byla připavena elegantní historická podívaná »Lehká Ironie Renesance«, premiéra anglické verze tanečně-divadelního projektu »BÝT ČI NEBÝT?« i premiéra mystické choreografie »THE FAITH«.
V INDII tak byla premiérově uvedena choreografie »THE FAITH« střet pohanství a křesťanské víry s vizí možnosti společného smírného života lidí různých vyznání – téma, které pro Indii bylo oceněním právě toho, jak smírně vedle sebe dokáží žít věřící sikhové, hindú, muslimové i křesťané. S »THE FAITH« pod českým názvem se diváci u nás setkali v brněnské premiéře 20. března 2008 v divadle Barka v Brně.